خانهآرشیو اخبارپایکار بنیان پانل در شانزدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان
پایکار بنیان پانل در شانزدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان
پایکار بنیان پانل در شانزدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان

 

 

 واحد تحقیق و توسعه شرکت پایکار بنیان پانل هر ساله محصولات جدیدی راطراحی و در بازار مصالح ساختمان ارائه می نماید. در ادامه ی دیوار های نمادار، خانه های قابل حمل، دیوار های hollow core، اخیرا این شرکت دیوار بتنی GFRC را در نمایشگاه سال 1395 خود ارائه نمود. حذف داربست و عملیات masonary و نماکاری در ارتفاع از مزیت های مهم دیوار های GFRC میباشد. این دیوار ها در سایز ها و اشکال مختلف قابل تولید می باشد.

 
منبع :