خانهآرشیو اخباربرگزاری هفتمین دوره آموزشی محاسبات سازه ای و نحوه اجرای سازه های RICF و 3Dپانل برای اعضا سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان
برگزاری هفتمین دوره آموزشی محاسبات سازه ای و نحوه اجرای سازه های RICF و 3Dپانل برای اعضا سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان
برگزاری هفتمین دوره آموزشی محاسبات سازه ای و نحوه اجرای سازه های RICF و 3Dپانل برای اعضا سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان

هفتمین دوره آموزشی این شرکت، در محل سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان با حضور بیش از 70 نفر از مهندسین اعضا سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان مورخ 1396/02/20 برگزار گردید.

برای کسب هرگونه اطلاعات تکمیلی درباره برگزاری دوره های آموزشی با شماره تماس 56418504 تماس حاصل فرمایید.

منبع :