مقایسه بار حرارتی و برودتی ساختمان دیوار با پانل دوبل

مقایسه بار حرارتی و برودتی ساختمان دیوار با پانل دوبل RICF))

پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی

مقدمه

 

با توجه به منابع محدود انرژی در جهان و افزایش روزافزون قیمت حاملهای انرژی خصوصا در ایران ، صرفه جوئی در مصرف انرژی در کاربری های مختلف مد نظر قرار گرفته و مراجع و استانداردهای جهانی و محلی با تدابیر و توصیه های فنی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی اهتمام ورزیده اند.

یکی از گزینه های تاثیر گذار در صرفه جوئی انرژی مصرفی سالیانه ساختمانها استفاده از مصالح با ضریب انتقال حرارت پایین در جداره های ساختمان می باشد ، در این راستا مقدار بار سرمایش و گرمایش یک ساختمان دو طبقه با دو نوع دیوار از جنس دیوار پانلی دوبل (RICF) محصول انحصاری شرکت پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی در دو شهر تبریز و بوشهر (یک شهر سردسیر و یک شهر گرمسیر) با نرم افزار carrier محاسبه گردیده که مقایسه بارها به تفکیک فضاهای پروژه نمونه در ادامه به حضور تقدیم می گردد.

ضرایب انتقال حرارت:

 

ضریب انتقال حرارت دیوار سفالی :             0.271 Btu/hr ft2 ºF

ضریب انتقال حرارت سقف سفالی :             0.297 Btu/hr ft2 ºF

ضریب انتقال حرارت دیوار پانل دوبل :        0.055 Btu/hr ft2 ºF

ضریب انتقال حرارت سقف پانلی:               0.028 Btu/hr ft2 ºF

دیوارها به ضخامت 30 سانتی متر

بارهای سرمایش و گرمایش:

 

 

 

 

بوشهر

 
 

بار سرمایش (Btu/hr)

 

فضا

سقف و دیوار پانلی

سقف و دیوار سفالی

درصد کاهش

محسوس

نهان

محسوس

نهان

 

 

B1

3935

1441

5460

1520

28%

B2

3740

1357

4379

1448

15%

B3

3580

1300

5107

1368

30%

Hall

13450

3882

15426

3848

13%

B1F

3798

1455

7166

1520

47%

B2F

3585

1373

7130

1448

50%

B3F

3475

1312

7170

1368

52%

Hall F

13083

3882

20641

4683

37%

 

 

 

 

 

بوشهر

 

بار گرمایش (Btu/hr)

فضا

سقف و دیوار پانلی

سقف و دیوار سفالی

B1

2312

3977

B2

2278

3069

B3

2070

3520

Hall

5273

7851

B1F

2023

5018

B2F

1949

4529

B3F

1822

4413

Hall F

4491

10646

 

 

 

 

تبریز

 
 

بار گرمایش (Btu/hr)

 

فضا

سقف و دیوار پانلی

سقف و دیوار سفالی

درصد کاهش

B1

4200

7973

50%

B2

4008

5800

30%

B3

3767

7054

47%

Hall

9512

15283

38%

B1F

4042

10844

63%

B2F

3828

9081

58%

B3F

3632

9515

62%

Hall F

9084

23075

61%

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

تبریز

 

بار سرمایش (Btu/hr)

فضا

سقف و دیوار پانلی

سقف و دیوار سفالی

محسوس

نهان

محسوس

نهان

B1

2944

169

3622

169

B2

2739

-97

2950

-96

B3

2720

209

3477

209

Hall

11078

1038

11814

1037

B1F

2992

169

5513

169

B2F

2772

-97

5100

-97

B3F

2744

209

5036

209

Hall F

11147

1038

16173

1038

 

 

نظر به جداول مقایسه ای  و بارهای بدست آمده از نرم افزار در شهر بوشهر با قیاس  بارهای سرمایشی طبقه اول با دیوار دوبل پانل  و  دیوار سفالی شاهد  میانگین کاهش 20%  بار سرمایشی فضا های دارای دیوار پانلی هستیم و همچنین بار سرمایشی طبقه دوم با توجه به دارا بودن سقف خارجی علاوه بر دیوارهای خارجی ، میانگین کاهش 40%  بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به  دیوار و سقف سفالی حاصل گردیده است .

ضمنا بارهای گرمایشی طبقه اول با دیوار پانلی میانگین کاهش 30%  را نسبت به  دیوار سفالی نشان می دهد و   گرمایشی فضا های طبقه دوم  بطور متوسط مبین کاهش 50%  بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به  دیوار و سقف سفالی است .

قابل ذکر است که در نگاه اول ضریب انتقال حرارت دیوار و سقف پانلی ضرایب مرجع عنوان شده در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تامین می کند و با در نظر گرفتن موارد مقایسه ای بین 30%-40% در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد که تاثیر مستقیم در هزینه های سالیانه ساختمان دارد و به همین نسبت در هزینه های اولیه تهیه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مرکزی و محلی (از جمله دیگ و کولر گازی ) و همچنین متعلقات (مانند لوله و پمپ و ... ) صرفه جویی حاصل می گردد.