الزامات قانونی

نحوه انتخاب ضخامت پانل - 

نحوه اجرای پانل های دوبل - 

ضریب هدایت حرارتی عایق ها - 

گزارش کاهش مصرف انرژی ناشی از عایقکاری پروژه تیپ پایکار بنیان پانل - 

سیستم قالب های عایق ماندگار (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 493) - 

آئین نامه 385 نیوزیلند - تری دی پانل ، ضخامت پیشنهادی شاتکریت و عایق - 

روش ها و سیستم ها مطرح بهینه سازی علکرد حرارتی پوسته خارجی ساختمان - 

راهنمای اجرای سقف های تیرچه بلوک - سازمان برنامه و بودجه - نشریه شماره82 - 

سیستم سازه ای سقف تیرچه بلوک یکپارچه پانلی انحصاری شرکت پایکار بنیان پانل - 

بررسی صدابندی سقف های متداول در ایران (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 337 - 

آشنایی با کاربرد مواد پلیمری در صنعت ساختمان (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 452) -

مواد افزودنی بتن پاششی - ویژگی ها (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 12601) - 

سیستم صفحات آزمایشی با یتن پاششی - تری دی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 486) - 

پانل های ساندویچی سبک سه بعدی - ویژگی ها (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 7143) - 

ویژگی های کارکردی دیوار های داخلی ساختمان های متعارف (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 349)  - 

ضوابط و توصیه ها برای کاربرد اسفنج پلی استایرن در ساختمان (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 455)  - 

بتن - مصالح مورد مصرف در بتن پاششی - ویژگی ها (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 12820) - 

ICC - ES ( AC15 )  ضوابط پذیرش برای کف ها، سقف ها و سیستم های دیوار بتنی و سیستم های دیوار بنایی - 

پانل های ساندویچی سبک سه بعدی - ویژگی ها (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 7143) اصلاحیه - 

پانل های ساختمانی-مقاومت فشاری و خمشی روش آزمون (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 8063) - 

اصول و روش های عایق کاری حرارتی بر اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 443) - 

فولاد برای مسلح کردن بتن - قسمت سوم شبکه فولادی - ویژگی ها (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 3-8133 - 

اصول و رهنمود های طراحی و تجهیز فضای باز مجموعه های مسکونی به منظور پدافند غیر عامل (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 440) - 

بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده - ویژگی ها ( موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 11108) - 

ویژگیها و روش آزمون صفحه های پلی استایرن قابل انبساط برای مصارف عایق حرارتی - ( موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 1584) - 

 گزارش کاهش مصرف انرژی ناشی از عایقکاری برج های مسکونی هرمزان- شهرک غرب (واحد تحقیق و توسعه شرکت ساختمانی عمران تکلار) - 

ماشین و تجهیزات ساختمان سازی - ماشین های بتن پاش - اصطلاحات و ویژگی های تجاری ( موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 11368) - 

پانل های ساختمانی - تعیین مقاومت برشی پانل های دیواری قابدار تحت بارهای استاتیکی - روش آزمون ( موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 8449)  - 

دستورالعمل طراحی ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نشریه شماره 385 - ویرایش اول -