محصولات
دیوار سوله

مزیتهای دیوارهای سوله:

  1. سرعت در نصب
  2. امکان  جابجایی مجدد
  3. عدم نیاز به فونداسیون و پی ریزی
  4. عدم نیاز به پایه گذاری
  5. قابلیت بکارگیری انواع نما
  6. قیمت رقابتی

 

تصویری در گالری موجود نیست.