محصولات
پانل پله
پانل پله – محصول انحصاری:
  • قابل تولید در ابعاد و شیب های متفاوت پله
  • دارای قالب بسته تیر شیبدار بتنی جایگزین دال
  • عرض محصول 120 سانتیمتر