خانه محصولات محصولات پانلی تیرچه بلوک یکپارچه پانلی
محصولات
تیرچه بلوک یکپارچه پانلی
تیرچه بلوک یکپارچه پانلی – محصول انحصاری :
  • سقف تیرچه بلوک یکپارچه با بالاترین درصد پیش ساختگی
  • حاوی قالب تیرچه و بلوک ، خاموت ، میلگرد افت و حرارت 
  • بی نیاز از ساخت تیرچه با آرماتور بندی خمشی در محل
  • بی نیاز از رابیتس بندی و شاتکریت از زیر
  • به ارتفاع تیرچه از12.5 الی 30 سانتیمتر و عرض 10 الی 15 سانتیمتر 
  • تأمین سطوح تمام عایق حرارتی، صوتی و رطوبتی بدون وجود هر گونه پل حرارتی
  • عرض محصول 120 سانتیمتر - طول نامحدود