خانه محصولات محصولات پانلی قطعه اتصال پانل تک غیر باربر
محصولات
قطعه اتصال پانل تک غیر باربر
قطعه اتصال پانل تک غیر باربر (نبشی مش ورقدار) – محصول انحصاری
شبکه جوش شده (مش) خم شده با زاویه 90 درجه و اضلاع نا مساوی جهت اتصال پانل تک غیر باربر به سقف و کف بتنی یا فلزی به وسیله میخ هیلتی 
به یک ضلع کوتاهتر این قطعه ورق گالوانیزه از بیرون و رابیتس از داخل جوش شده است.
تصویری در گالری موجود نیست.