تماس با ما

دفتر مرکزی:

آدرس: خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، روبروی خیابان ۳۵، شماره ۱۰۲
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵/۴۵۵۸
دفتر فروش: ۸۲۴۴۱۱۰۰ – ۸۲۴۴۱۱۶۳
فکس: ۸۲۴۴۱۲۸۲
تلفن مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۸۷۷۶۱
پست الکترونیکی: info@pbpanel.com