شرکت پایکاربنیان پانل دسته دیگری از محصولات پنلی را نیز تولید می کند که آن راه پله تری دی پنلی می باشد . که شامل دو محصول تری دی پنلی با عنوان ” پانل پله ” و “پاگرد(دال دوطرفه)” می باشد .