اتصال تخت پانلی

ویژگی محصول اتصال تخت  اتصال تخت پانلی

 نوعی شبکه جوش شده (مش) مسطح با ابعاد ثابت بوده که طول آن همواره ۱۲۴ سانتی متر و عرض آن بسته به ابعاد مش معادل ۴ تا ۵ چشمه می‌باشد.

کاربرد این قطعه در تقویت مش کنج بازشوها بوده و در پانلهای غیر باربر به طول حدود ۴۰ سانتیمتر از آن در ۴ طرف بازشو با زاویه ۴۵ درجه قرار می‌گیرد به طوری که وسط ضلع کناری آن از روی راس بازشو عبور نماید. در این حالت نیازی به کلیپس پنوماتیک نمی‌باشد. در حالتی که بعلت بزرگی بازشو، سطح کافی برای نصب اریب آن باقی نگذارد، بصورت افقی در کنج‌ها نصب می‌شود طوری که هر مفتول پود آن ، در وسط فاصله در مفتول مش پانل قرار گیرد (تراکم مش را به دو برابر برساند). همچنین در محل هایی که تکه پانل استفاده شده، اعم از تک غیرباربر یا دوبل، و دارای اورلپ نباشد، اتصال تخت پانلی بصورت متقارن روی درز قائم پانل ها نصب می‌شود.

درباره پایکار بنیان پانل

شرکت پایکار بنیان پانل (تولید کننده انواع تری دی پانل ساختمان ها وقطعات ساختمانی نیمه پیش ساخته) تحت لیسانس گروه صنعتی ساختمانی EMMEDUE PANELS ایتالیا و زیرمجموعه گروه بزرگ صنعتی بازرگانی پایکار بنیان میباشد.

مش اتصال نبشی
ادامه مطلب