نوشته‌ها

RICF

سازه‌های تمام پانلی RICF

 سازه‌های تمام پانلی RICF  سازه‌های تمام پانلی RICF نوعی از ساختمان‌های بتن‌آرمه می‌باشند که در آن تیر و ستون‌های بتنی وجود ندارد. سیستم RICF از ترکیب چهار سیستم پانلی به شرح ذیل به وجود می‌آورند:دیوار باربر  سقف تیرچه‌بلوک یک…