احداث خانه پیش ساخته بتنی فقط در ۷۲ ساعت

خانه پیش ساخته

طراحی و ایجاد دو فناوری نوین خانه سازی در شرکت پایکار بنیان پانل که باعث احداث خانه پیش ساخته بتنی فقط در ۷۲ ساعت را میسر می نماید. این خبری خوش برای اسکان سریع در مناطق بحران زده و زلزله زده می باشد که باعث حذف مراحل اسکان چادری، کانکسی و اسکان موقت می گردد. بدین شکل، هرجا بحرانی ایجاد شود ظرف تنها مدت ۷۲ ساعت میتوان خانه اسکان پیش ساخته بتنی دائم را ایجاد کرد.
کلیه مراحل این کار بدون نیاز به نیروی ماهر و حمل مصالح ساختمانی میسر می باشد. همچنین دیوارهای فوق سبک بتنی با وزن تنها ۴۵ کیلو بر متر مربع در شرکت پایکار بنیان پانل جهت استقاده همگان موجود می باشد.

کاهش یک درصدی نرخ سود بازپرداخت وام ساخت با روش صنعتی
ادامه مطلب