نگهداری ۳D پانل درکارگاه ساختمانی قبل از بتن پاشی

دستور العمل نگهداری ۳D پانل درکارگاه ساختمانی قبل از بتن پاشی

لازم به ذکر است که تقریبا” تمام تهدید ها و خطر برای پانلهای سه بعدی (۳D پانل ، تری دی پنل ) تا قبل از زمان شاتکریت بتن بوده و بعد از اتمام شاتکریت تقریبا” خطر و ریسک نزدیک به صفر میشود.

• حتی المقدور حجم زیاد پانل در کارگاه ساختمانی را نگهداری نکنید . بهتر است بر اساس نیاز برای یک دوره مشخص متناسب با سرعت اجرا ،پانلها از کارخانه به کار گاه حمل شود.

• پانل های هم اندازه را روی هم بصورت پالت چیده و هر چند پالت را در یک بچ قرارد داده سپس بچ های تقسیم شده را با فاصله حد اقل ۳ متر از هم قرار دهید.

• برای جلوگیری از پرتاب ۳Dپانل ها در طوفان و باد باید هر پالت با حداقل دو یا سه مفتول (۲.۵- ۳) کاملا از رو و در دو طرف بسته و مهار شوند.

• در هنگام تخلیه و یا چیدمان پانلها استفاده از دستکش ایمنی و کلاه ایمنی و لباس کار الزامی است.

سایر دستورالعملها :

• جوشکاری ، سنگکاری ، بر افروختن آتش و عبور سیمهای برق نزدیک به بچهای پانل و یا پانلهای نصب شده ممنوع است.
• بعد از نصب پانل ها هرگونه عملیات جوشکار سنگ زنی در ارتفاع بالاتر و یا نزدیک پانلهای نصب شده ممنوع میباشد.
• مهار کامل ۳Dپانلهای نصب شده و بستن کامل اتصالات و محکم کردن آنها در هنگام نصب الزامی میباشد.
• بعد از نصب پانلها در اسرع وقت نسبت به عملیات بتن پاش و شاتکریت اقدام گردد و حتی المقدور فاصله مرحله نصب پانل و مرحله ملات پاش خیلی خیلی کوتاه شود.

سازه‌های تمام پانلی RICF
ادامه مطلب

• بعد از انتقال پانلهای سه بعدی به طبقات در مدت قبل از هنگام نصب پانلها را با فاصله مناسب و ایمن از هم قرار دهید . و حتما آنها را مهار کنید ، با سیم و مفتول به همان ترتیب قبلی چیدمان کنید . چون در هنگام وزش طوفان و یا باد شدید امکان پرتاب شدن قطعات پانل خیلی بالا است .
• حتما در طبقات دسترسی به حجم آب مناسب وجود داشته باشد ، مناسبترین ماده اطفا پانل آب میباشد.

شرکت پایکار بنیان پانل ( تولیدکننده ساختمانها و قطعات ساختمانی نیمه پیش ساخته , ۳D پانل ) تحت لیسانس گروه صنعتی ساختمانی EMMEDUE PANELS ایتالیا , آماده مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما می باشد . تلفن : ۸۲۴۴۱۱۰۰